Sodelovanje

Našo prihodnost vidimo v združevanju intelektualnega kapitala s sodobnimi tehnološkimi rešitvami in tudi v združevanju z drugimi računalniškimi hišami. 

Podjetje SAOP je eden redkih ponudnikov informacijskih rešitev, ki lahko s svojimi produkti pokrije tako poslovanje malega kot tudi velikega podjetja ter javnega zavoda. Poleg tega smo za inovativnost prejeli že več nagrad mednarodnega pomena. Vsakoletne neodvisne raziskave kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov visoko nad evropskim povprečjem (vir: TNS, 2012).

saop